Skip to content

Vi hjälper dig som vårdgivare eller patient med orofacialmedicinska frågeställningar digitalt och fysiskt

Välkommen till Orofacialmedicinskt centrum i Västra Götaland

Jag är disputerad tandläkare med mångårig erfarenhet inom både allmäntandvård och specialisttandvård med inriktning på orofacialmedicinska frågeställningar. Som vårdgivare, inom tandvård eller sjukvård, är du välkommen att remittera patienter digitalt eller fysiskt och som patient får du gärna höra av dig med frågor.

“Vi är med och utvecklar tandvården en patient i taget”

Hem

Konekta

En digital specialistklinik där du som vårdgivare kan få råd och stöd kring hur du ska ställa diagnos och behandla din patient. Svarsgaranti inom 48h!

Internetodontologi

En digital kunskapsdatabas för tandvården i enlighet med de nationella riktlinjerna för tandvård.

Här tillhandahåller jag faktablad om:

 • Afte och afte-liknande lesioner
 • Erytema multiforme
 • Slemhinnegalleri med kliniska foton
 • Oralmedicinsk remiss

Tandakademin

En digital kunskapsdatabas med föreläsningar. 

Här tillhandahåller jag föreläsningar om:

 • Oral medicin – utredning och diagnostik
 • Sårbildningar i munhålan med fokus på afte och afte-liknande lesioner
 • Burning Mouth Syndrome (BMS)
 • Muntorrhet och Sjögrens syndrom

Masthuggskliniken

Hit kan du som vårdgivare inom tandvård och sjukvård remittera patienter för diagnostik och behandling.

Våra tjänster

Patientinformation

Här kan du som patient eller vårdgivare hitta lättlästa och vetenskapligt förankrade informationsblad om olika tillstånd som kan drabba munslemhinnan.

Patientbehandling 

 • Utredning, diagnostik och behandling av orala slemhinneförändringar 
 • Terapiplanering och behandling av tandvårdsrädda, omsorgspatienter samt sköra, multisjuka äldre
 • Terapiplanering och behandling av medicinskt komplexa patienter
 • Extraktioner vid behandling med blodförtunnande mediciner t.ex Waran, Eliquis, Xarelto, Pradaxa och Lixiana
 • Extraktioner vid behandling med bisfosfonater vid osteoporos t.ex Alendronat och Prolia
 • Extraktioner vid adjuvant bisfosfonatbehandling under cancerbehandling
 • Infektionsutredning och behandling inför t.ex hjärtkirurgi 
 • Premedicinering med Midazolam och/eller Stesolid
 • Råd och stöd gällande F, N & S tandvård
 • Råd och stöd gällande antibiotikaprofylax och behandling samt smärtlindring

Populärvetenskapliga artiklar

Här kan du som vårdgivare eller patient läsa artiklar som jag publicerat i olika
populärvetenskapliga tidskrifter rörande olika typer av orala
slemhinneförändringar.

Göteborgs Posten

Hemmets Journal

Land

Eftermiddag i P4 Kristianstad med Karin Bengtsson

Aftonbladet

Vetenskapliga artiklar

Här kan du som vårdgivare eller patient läsa artiklar som jag tillsammans med andra forskare, nationellt och internationellt, publicerat i olika vetenskapliga tidskrifter.

World workshop on oral medicine VIII…

Topical clobetasol treatment

Metataxonomic and metaproteomic…

A family-based genome…

Tissue-specific Differences…

Lingual microbiota profiles…

Salivary levels of interleukin…

The engagement of oral…

Salivary mucin MUC7…

The oral microbiota…

Om oss

Orofacialmedicinskt centrum i Västra Götaland erbjuder råd och stöd gällande frågeställningar med särskild inriktning på orala slemhinneförändringar, grav tandvårdsrädsla, infektionsutredningar och tandvård på den medicinskt komplexa patienten. Vi riktar oss mot både tandvården och sjukvården.

Som vårdgivare skickar du enklast remisser digitalt via Konekta, som är en etablerad plattform. Fysiska remisser skickas till Masthuggskliniken i Göteborg. Vi tar emot remisser, digitalt eller fysiskt, från hela Sverige.

Via hemsidan finner du länkar till Internetodontologi, en kunskapsdatabas med syfte att förenkla den kliniska vardagen för tandvården genom faktablad, framtagna i enlighet med de nationella riktlinjerna. Dessutom finns länkar till digitala föreläsningar från Tandakademin och publikationslistor över populärvetenskapliga- och vetenskapliga artiklar, som jag publicerat genom åren.

Hem

Jag har arbetat som sjukhustandläkare i många år, huvudsakligen i Västra
Götalandsregionen, och disputerade 2017 inom oral medicin vid Göteborgs
Universitet. Numera bedriver jag min forskning vid Karolinska Institutet. Mitt fokus, kliniskt och vetenskapligt, ligger på orala slemhinneförändringar där jag också har ett stort internationellt engagemang i European Association of Oral Medicine (EAOM) och World Workshop on Oral Medicine (WWOM)

Hem